1. Download Clip Youtube không cần phần mềm , tích hợp chuyển đổi đuôi 3GP, MP4 , FLV . Chỉ 2giây là có tất cả , hãy trải nghiệm tại : http://gamevno.net/youtubedownloader
 2. Trang GetLink Fshare Vip Free cho anh em http://getlink.gamevno.net

Hiển thị Forum con - Sub Categories in Columns Xenforo 1.2

Thảo luận trong 'Xenforo' bắt đầu bởi admin, 5/10/13. Xem: 227

Chia sẻ trang này trên mạng xã hội:

 1. Hiển thị Forum con - Sub Categories in Columns Xenforo 1.2

  Demo :

  [​IMG]


  Cài đặt :

  Bước 1: Vào Templates : node_forum_level_2
  , tìm :
  Mã:
  <xen:if is="{$renderedChildren} AND {$level} == 2 AND @nodeListSubForumPopup">
  
   <div class="Popup subForumsPopup">
  
   <a href="{xen:link forums, $forum}" rel="Menu" class="cloaked" data-closemenu="true"><span class="dt">{xen:phrase sub_forums}:</span> {xen:number $forum.childCount}</a>
  
  
  
   <div class="Menu JsOnly subForumsMenu">
  
   <div class="primaryContent menuHeader">
  
   <h3>{$forum.title}</h3>
  
   <div class="muted">{xen:phrase sub_forums}</div>
  
   </div>
  
   <ol class="secondaryContent blockLinksList">
  
   <xen:foreach loop="$renderedChildren" value="$child">
  
   {xen:raw $child}
  
   </xen:foreach>
  
   </ol>
  
   </div>
  
   </div>
  
   </xen:if>
  - Thay bằng :
  Mã:
  <xen:if is="{$renderedChildren} AND {$level} == 2 AND @nodeListSubForumPopup">
  
   <div class="subForumsPopup">
  
   <div class="subForumsMenu">
  
   <ol class="secondaryContent blockLinksList">
  
   <xen:foreach loop="$renderedChildren" value="$child">
  
   {xen:raw $child}
  
    </xen:foreach>
  
    </ol>
  
    </div>
  
    </div>
  
   </xen:if>
  Bước 2: Vào Templates : node_category_level_2, tìm

  Mã:
  <xen:if is="{$renderedChildren} AND @nodeListSubForumPopup">
  
   <div class="Popup subForumsPopup">
  
   <a href="{xen:link categories, $category}" rel="Menu" class="cloaked" data-closemenu="true"><span class="dt">{xen:phrase sub_forums}:</span> {xen:number $category.childCount}</a>
  
  
  
   <div class="Menu JsOnly subForumsMenu">
  
   <div class="primaryContent menuHeader">
  
   <h3>{$category.title}</h3>
  
   <div class="muted">{xen:phrase sub_forums}</div>
  
   </div>
  
    <ol class="secondaryContent blockLinksList">
  
   <xen:foreach loop="$renderedChildren" value="$child">
  
   {xen:raw $child}
  
   </xen:foreach>
  
   </ol>
  
   </div>
  
   </div>
  
   </xen:if>
  - Thay bằng :

  Mã:
  <xen:if is="{$renderedChildren} AND @nodeListSubForumPopup">
  
   <div class="subForumsPopup">
  
   <div class="subForumsMenu">
  
   <ol class="secondaryContent blockLinksList">
  
   <xen:foreach loop="$renderedChildren" value="$child">
  
   {xen:raw $child}
  
   </xen:foreach>
  
   </ol>
  
   </div>
  
   </div>
  
  </xen:if>
  Bước 3: Vào template: node_forum_level_n.
  - Thay thế tất cả nội dung trong template này bằng:

  Mã:
  <li class="node forum level-n node_{$forum.node_id}">
  
   <span class="dot"><span></span></span>
  
   <div {xen:if $forum.hasNew, 'class="unread"'}>
  
   <h4 class="nodeTitle"><a href="{xen:link forums, $forum}" class="menuRow">{$forum.title}</a></h4>
  
   </div>
  
   <xen:if is="{$renderedChildren}">
  
   <ol>
  
   <xen:foreach loop="$renderedChildren" value="$child">
  
   {xen:raw $child}
  
   </xen:foreach>
  
   </ol>
  
   </xen:if>
  
  </li>
  Bước 4: Vào template: node_category_level_n.
  - Thay thế tất cả nội dung template trên bằng:

  Mã:
  <li class="node category level-n node_{$category.node_id}">
  
   <span class="dot"><span></span></span>
  
   <div {xen:if $category.hasNew, 'class="unread"'}>
  
   <h4 class="nodeTitle"><a href="{xen:link categories, $category}" class="menuRow">{$category.title}</a></h4>
  
   </div>
  
   <xen:if is="{$renderedChildren}">
  
   <ol>
  
   <xen:foreach loop="$renderedChildren" value="$child">
  
   {xen:raw $child}
  
   </xen:foreach>
  
   </ol>
  
   </xen:if>
  
  </li>
  
  Bước 5: Vào template: EXTRA.css.

  - Thêm vào đoạn code sau (Chú ý: đưa ảnh "green-star.gif" vào đúng đường dẫn) :

  Mã:
  .subForumsPopup,
  
  .subForumsPopup .blockLinksList,
  
  .subForumsPopup ol,
  
  .subForumsMenu ol li ol li
  
  {
  width: 100%;
  }
  
  .subForumsPopup .blockLinksList
  {
   float: left;
  }
  
  .subForumsPopup .dot {
  
   float: left;
  
   position: relative;
  }
  
  .subForumsPopup .dot span {
  
   background: url("http://lh6.googleusercontent.com/-3lOyTOHlpbs/Uk9xUy2nTlI/AAAAAAAACKQ/V1f6boeJPmg/s1600/gocchiase.vn-green-star.gif") scroll 0 0 transparent;
  
   height: 9px;
  
   margin-left: 5px;
  
   margin-top: 8px !important;
  
   position: absolute;
  
   width: 9px;
   }
  
  .subForumsMenu ol li
  {
   width: 50%;
   float: left;
  }
  
  .subForumsMenu .node .nodeTitle a
  {
   padding-left: 16px;
  }
  
  .subForumsMenu .node .node.level-n
  {
   display: none;
  }
  4 people like this.
   
  admin

  admin

  Bài viết:
  2,960
  Đã được thích:
  14,284
 2. Đang tải...
  Đang tải...